ถ้าคุณชอบกินฟาสต์ฟู้ด ต้องระวัง

  • Patsy
  • No Comments

พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะอายุขัยเฉลี่ยที่ลดลง โรคภัยแปลก ๆ ที่มีเข้ามาสุขภาพไม่แข็งแรงเจ็บป่วยง่ายขึ้น รวมถึงการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนหัวใจวายตอนกำลังดูคลิปหลุด ในปัจจุบันวงการแพทย์จึงได้ให้ความสำคัญในการบริโภคมากขึ้นคือ มีความเชื่อว่าการบริโภคอาหารเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพ
สาเหตุที่เป็นแรงผลักดันเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคได้แก่
– ความรีบเร่งในชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานจนไม่มีเวลาใส่ในเรื่องอาหารการกิน บางคนใช้เวลากับคลิปหลุดในตอนเช้าจนต้องเลือกฟาสต์ฟู้ดเพื่อกินแบบง่ายๆ
– พฤติกรรมการทานเลียนแบบชาวตะวันตก นำอาหารจานด่วนเข้ามาแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
อาหารฟาสต์ฟู้ดมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร นอกจากสะดวกรวดเร็วแล้วก็แทบมองไม่เห็นประโยชน์ของอาหารฟาสต์ฟู้ดเลย บางทีถ้าคุณรีบจะกินเพื่อไปดูคลิปหลุดก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ต้องทำ นักวิจัยและนักโภชนาการจึงจัดอาหารประเภทนี้ว่าเป็นอาหารที่ทานได้มากแต่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเท่าที่ควร สำหรับโทษ ขอใช้คำว่าข้อเสียของอาหารประเภทนี้น่าจะดีกว่า เช่น
– คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการทาน อาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อย ๆ มีผลเสียและเสี่ยงต่อสุขภาพ เพราะส่วนมากจะประกอบไปด้วยแป้ง น้ำตาลและไขมัน
– องค์การอนามัยโลกได้เรียกอาหารเหล่านี้ว่าอาหารขยะ หรือ Junk Food เพราะให้คุณค่าโภชนาการที่ไม่เหมาะต่อความต้องการของร่างกายให้เฉพาะแต่พลังงานเท่านั้น
– อาหารฟาสต์ฟู้ดมีราคาค่อนข้างสูง คุณอาจใช้เงืนส่วนนี้ซื้อคลิปหลุดดีๆไว้ดูได้เลย
– ถ้าหากทานติดต่อเป็นเวลานานก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง โรคเหล่านี้กำลังเป็นปัญหาในประเทศตะวันตก
– การทานอาหารฟาสต์ฟู้ดมากเกินไปจะทำให้มีอาการผิดปกติเรียกว่า เดอะ จังก์ฟู้ด ซินโดรม (The Junk Food Syndrome) พบในเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ที่ทานอาหารฟาสต์ฟู้ดมาได้สักระยะหนึ่งจึงเกิดอาการผิดปกติได้แก่ ควบคุมตนเองไม่ค่อยได้ ตื่นเต้นง่าย ฝันร้าย ปวดท้อง มีเบื่อความเหนื่อยหน่าย มีอารมณ์ร้อน ดื้อ ก้าวร้าว ไม่มีสมาธิในการเรียนสุดท้ายมีผลการเรียนตกต่ำไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
– การทานอาหารฟาสต์ฟู้ดของเด็กยากจนที่ไม่มีอาหารทานส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายในระยะยาว
– เด็กที่ทานอาหารฟาสต์ฟู้ดมาก ๆ จะทำให้เป็นโรคอ้วนตามมาและมีความเสียงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ตามมาอีกด้วยเช่นกัน

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.